KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thông tư 33/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở

Giải đáp pháp luật về Nghĩa vụ quân sự và Dân quân tự vệ và các quy định pháp luật khác.

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung về đào tạo
  trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở, ban hành kèm theo
  Quyết định số 73/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2008
  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Nguồn vbpl.vn


  Nội dung chính

   Tin mới