KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.
Yêu cầu huấn luyện Dân quân tự vệ?

Yêu cầu huấn luyện Dân quân tự vệ?

Yêu cầu huấn luyện Dân quân tự vệ? Trả lời: Tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 69/2020/TT-BQP quy định: a) Đúng thời gian, phân cấp tổ chức ...