KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ như thế nào?

Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ như thế nào?

  Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ như thế nào?

  Trả lời:

  - Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định các loại chế độ, chính sách Dân quân tự vệ được hưởng; giao Chính phủ quy định mức hưởng của từng loại chế độ, chính sách.

  - Chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ cơ bản giữ như Luật Dân quân tự vệ năm 2009, quy định mới: Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho dân quân thường trực; phụ cấp đặc thù đi biển; tiền ăn cho Dân quân tự vệ.  Nội dung chính

   Tin mới