KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Đối tượng nào được tuyển sinh đào tạo ngành Quân sự cơ sở?

Đối tượng nào được tuyển sinh đào tạo ngành Quân sự cơ sở?

   Đối tượng nào được tuyển sinh đào tạo ngành Quân sự cơ sở?

  Ảnh minh họa

  Đối tượng tuyển sinh đào tạo ngành Quân sự cơ sở gồm:

  a) Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chưa qua đào tạo.

  b) Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.

  c) Hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ.

  d) Sĩ quan dự bị chưa xếp vào các đơn vị dự bị động viên.

  đ) Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ dân quân tự vệ.

  e) Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đang công tác tại cơ sở.

  Nội dung chính

   Tin mới