KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP - Quy định việc khám sức khỏe thực hiện NVQS

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP - Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

    Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP - Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự


    Xin chú ý đợi vài giây để tải file thông tư phía dưới :

    Nội dung chính

      Tin mới