KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Sức khỏe loại 4 có phải đi nghĩa vụ quân sự hay không ?

Hiện nay nhiều bạn đang thắc mắc về tiêu chuẩn sức khỏe như thế nào mới trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ? Sức khỏe loại 4 có phải đi nghĩa vụ quân sự?

  Hiện nay nhiều bạn đang thắc mắc về tiêu chuẩn sức khỏe như thế nào mới trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ? Sức khỏe loại 4 có phải đi nghĩa vụ quân sự? 


  Trang tin tức dân quân tự vệ trả lời bạn đọc như sau :
  Căn cứ theo thông tư 

  148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

  Quy định 
  Về tiêu chuẩn sức khỏe:
  - Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP;
  - Không gọi nhập ngũ với công dân sức khỏe loại 3 bị cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị, nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

  Như vậy chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3. Còn sức khỏe loại 4 sẽ không phải thực hiện NVQS

  Nội dung chính

   Tin mới