Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Vi phạm Nghĩa vụ quân sự 2020 sẽ bị xử lý như thế nào ?

Năm 2020 vi phạm về Nghĩa vụ quân sự công dân có thể bị xử phạt hành chính từ mức 200.000đ đến 4 triệu, cao nhất có thể bị phạt tù từ 03 tháng đến 2 năm.

  Vi phạm Nghĩa vụ quân sự 2020 sẽ bị xử lý như thế nào ?
  Công dân vi phạm bị xử lý/Ảnh minh họa

  Vi phạm về Nghĩa vụ quân sự 2020 công dân có thể bị xử phạt hành chính từ mức 200.000đ đến 4 triệu, cao nhất có thể bị phạt tù từ 03 tháng đến 5 năm. 

  I.Công dân có thể bị xử phạt hành chính với các trường hợp sau đây :
  Căn cứ Nghị định 120/2013/NĐ-CP
  Điều 4. Vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự
  1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.
  2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
  a) Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này;
  b) Không đăng ký bổ sung khi có sự thay đổi về họ tên, địa chỉ nơi ở, nơi làm việc theo quy định;
  c) Không thực hiện đăng ký di chuyển trước khi di chuyển nơi cư trú theo quy định;
  d) Không thực hiện đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định.
  3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký bổ sung, đăng ký di chuyển, đăng ký vào ngạch dự bị đối với hành vi quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.
  Điều 5. Vi phạm quy định sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự
  1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong giấy gọi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.
  2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện sơ tuyển nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.
  Điều 6. Vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
  1. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.
  2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
  a) Người khám sức khỏe gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự;
  b) Đưa tiền hoặc các lợi ích vật chất khác cho cán bộ, nhân viên y tế để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự;
  c) Cán bộ, nhân viên y tế cố ý làm sai lệch các yếu tố về sức khỏe của người khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
  3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
  a) Buộc thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này;
  b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp mà cán bộ, nhân viên y tế có được đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này;
  c) Buộc thực hiện lại việc khám sức khỏe đối với người được khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều này.
  Điều 7. Vi phạm quy định về nhập ngũ
  1. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.
  2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.
  II. Công dân có thể bị phạt tù cải tạo nếu vi phạm các trường hợp sau đây:
  Theo bộ luật hình sự 2015
  Điều 332. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự
  1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
  a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình;
  b) Phạm tội trong thời chiến;
  c) Lôi kéo người khác phạm tội.


  Dân quân tự vệ Việt Nam tổng hợp.
  Nội dung chính

   Tin mới