Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh

Qua 10 năm thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW (Hướng dẫn 35) của Ban Tổ chức T.Ư về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn, Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã tạo sự chuyển biến sâu sắc nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ quân sự phường. Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Sơn Trà Phan Minh Hải, xuất phát từ thực tiễn tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự (QPQS) địa phương, 10 năm qua, 7/7 phường thuộc Q. Sơn Trà đã thành lập và củng cố chi bộ quân sự trực thuộc các Đảng bộ phường với 96 đảng viên, 100% chi bộ có chi ủy. Bí thư Đảng ủy phường là bí thư chi bộ quân sự kiêm chính trị viên lực lượng dân quân; Chỉ huy trưởng quân sự phường là phó bí thư chi bộ quân sự. Chi bộ quân sự đã lãnh đạo Ban CHQS phường làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường về xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực vững mạnh; chỉ đạo xây dựng kế hoạch nhiệm vụ QPQS địa phương, các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai… phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hàng năm và tình hình thực tế của từng địa phương. Đến nay lực lượng dân Sơn Trà là 1.263 người, đạt tỷ lệ 0,6% dân số. Tổng số đảng viên trong lực lượng dân quân đạt tỷ lệ hơn 16%, đoàn viên đạt trên 80%; đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 6,6% trong tổng số lực lượng dự bị động viên. 100% cán bộ quân sự phường, trung đội trưởng dân quân cơ động là đảng viên.

  Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh


  Qua 10 năm thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW (Hướng dẫn 35) của Ban Tổ chức T.Ư về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn, Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã tạo sự chuyển biến sâu sắc nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ quân sự phường. Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Sơn Trà Phan Minh Hải, xuất phát từ thực tiễn tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự (QPQS) địa phương, 10 năm qua, 7/7 phường thuộc Q. Sơn Trà đã thành lập và củng cố chi bộ quân sự trực thuộc các Đảng bộ phường với 96 đảng viên, 100% chi bộ có chi ủy. Bí thư Đảng ủy phường là bí thư chi bộ quân sự kiêm chính trị viên lực lượng dân quân; Chỉ huy trưởng quân sự phường là phó bí thư chi bộ quân sự. Chi bộ quân sự đã lãnh đạo Ban CHQS phường làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường về xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực vững mạnh; chỉ đạo xây dựng kế hoạch nhiệm vụ QPQS địa phương, các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai… phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hàng năm và tình hình thực tế của từng địa phương. Đến nay lực lượng dân Sơn Trà là 1.263 người, đạt tỷ lệ 0,6% dân số. Tổng số đảng viên trong lực lượng dân quân đạt tỷ lệ hơn 16%, đoàn viên đạt trên 80%; đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 6,6% trong tổng số lực lượng dự bị động viên. 100% cán bộ quân sự phường, trung đội trưởng dân quân cơ động là đảng viên.
  Lực lượng dân quân Sơn Trà tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
  10 năm qua, các chi bộ quân sự đã xét, đề nghị kết nạp 107 quần chúng vào Đảng. Hàng năm, qua đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, các chi bộ quân sự có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chi bộ quân sự phường đã chú trọng  lãnh đạo xây dựng chi đoàn quân sự vững mạnh, hoạt động nề nếp, tham gia tích cực các phong trào như: An toàn giao thông, hiến máu nhân đạo, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.Các chi bộ quân sự đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng ở địa phương, nhất là phối hợp với Công an, Biên phòng, bảo vệ dân phố trong công tác tuần tra ban đêm phòng chống tội phạm, quản lý địa bàn theo Quyết định 8394 của UBND TP Đà Nẵng, kịp thời giải quyết, ngăn chặn nhiều vụ đánh nhau, gây rối TTCC, trộm cắp, cướp giật và các tệ nạn xã hội. 10 năm qua đã có 33.112 lượt dân quân tham gia tuần tra phối hợp; 7.282 đợt với 21.846 lượt dân quân tham gia tuần tra độc lập; phối hợp xử lý 153 vụ, trong đó có 79 vụ ma túy, 19 vụ trộm cắp, 27 vụ gây rối… Chi bộ đã lãnh đạo  Ban CHQS phường huy động gần 2.000 lượt dân quân tham gia công tác dân vận, giúp các xã H. Hòa Vang trong xây dựng nông thôn mới; đề nghị cấp trên cử đi học tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 5.611 lượt dân quân; cử 21 cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành quân sự cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
   Qua thực tiễn hoạt động cho thấy công tác tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự phường trên địa bàn Q. Sơn Trà thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự, xây  dựng lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc và xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện.
  K.T
  Theo CADN
  Nội dung chính

   Tin mới