KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Khám Sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự là gì ?

Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện kiểm tra, đánh giá sơ bộ sức khỏe đối với công dân được gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trước mỗi đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

  Khám Sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự là gì ?
  Ảnh minh họa/ Báo QK7

  Sơ tuy
  n sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện kiểm tra, đánh giá sơ bộ sức khỏe đối với công dân được gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trước mỗi đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

  Khái niệm sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự được pháp luật định nghĩa tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng ban hành


  Điều 5. Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP)
  1. Sơ tuyển sức khỏe do Trạm y tế xã tiến hành dưới sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm y tế huyện.
  2. Nội dung sơ tuyển sức khỏe
  a) Phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về th lực, dị tật, dị dạng và những bệnh lý thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự;
  b) Khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình.
  3. Quy trình sơ tuyển sức khỏe
  a) Căn cứ vào kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương, lập danh sách các đối tượng là công dân thuộc diện gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn đưc giao quản lý;
  b) Tổ chức sơ tuyển sức khỏe theo nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này;
  c) Hoàn chỉnh và xác nhận tiền sử bệnh tật bản thân và thông tin của công dân được gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Mục I Mu 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;
  d) Lập danh sách những công dân mắc các bệnh thuộc Danh mục bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự theo Bảng s 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã;

  đ) Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe theo Mu 2 và Mu 5b Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

  DQTV.VN
  Nội dung chính

   Tin mới