Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chi bộ Quân sự phường Tân Thuận Đông với mô hình việc làm đầy ý nghĩa.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta đều có các Nghị quyết chuyên đề về Dân vận để định hướng lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này. Đặc biệt, Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) đã ban hành Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Qua 06 năm thực hiện, Nghị quyết đã được các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng quán triệt, tổ chức thực hiện, với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực.

  Chi bộ Quân sự phường Tân Thuận Đông - Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phong trào “Dân Vận Khéo” với mô hình “Sửa chữa Nhà Đồng Đội”
  Chi đoàn Dân quân hỗ trợ sửa chữa nhà đồng đội

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta đều có các Nghị quyết chuyên đề về Dân vận để định hướng lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này. Đặc biệt, Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) đã ban hành Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Qua 06 năm thực hiện, Nghị quyết đã được các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng quán triệt, tổ chức thực hiện, với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực.

  Các chiến sĩ dân quân nhiệt tình sữa chữa nhà cho đồng đội.

  Xác định tầm quan trọng của phong trào “Dân vận khéo” và nhằm chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày Truyền thống công tác “Dân vận khéo” của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019), Chi bộ đã đề xuất với Đảng ủy mô hình “Sửa chữa Nhà đồng đội” với mục đích giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình quân nhân đang tại ngũ, Dân quân, Dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thể hiện sự quan tâm gắn bó mật thiết giữa địa phương với lực lượng vũ trang phường.

  Qua rà soát thực tế trên địa bàn phường, Chi bộ đã đề xuất với Đảng ủy phường sửa chữa nhà cho đồng chí Đặng Hoàng Tiến hiện đang cư ngụ tại địa chỉ 205/10/4 Huỳnh Tấn Phát là Dân Quân Thường Trực của phường. Công trình đã được Đảng ủy phường chấp thuận và được khởi công và hoàn thành ngày 20/10/2019 với tổng chi phí 35.000.000đ (trong đó Chi bộ quân sự 15.000.000đ, Đảng ủy phường 20.000.000đ, chi đoàn Dân quân ủng hộ 10 ngày công lao động).


  Đ/c Nguyễn Đăng Thoại trao tặng nhà sau khi sửa chữa cho gia đình đ/c Tiến.

  Ngày 24/10/2019 vừa qua đồng chí Nguyễn Đăng Thoại – Chủ tịch HĐND - Bí thư Đảng ủy – Bí thư Chi bộ Quân sự phường cùng đại diện Mặt Trận Tổ Quốc và các đồng chí trong Chi bộ Quân sự phường đã xuống thăm, tặng quà cho đồng chí Đặng Hoàng Tiến.

  Tin&Hình: Meliodas

  Nội dung chính

   Tin mới