KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tham gia dân quân tự vệ có được miễn nghĩa vụ quân sự?

Em xin chào ! Dạ cho phép em hỏi một vấn đề là em tham gia dân quân tự vệ nhưng bây giờ vẫn có giấy gọi nghĩa vụ quân sự, vậy em có thuộc trường hợp đi nghĩa vụ quân sự không?

  Tham gia dân quân tự vệ có được miễn nghĩa vụ quân sự?
  Ảnh minh họa /  Đại đội DQTT quận 2 - TP.HCM

  Em xin chào ! Dạ cho phép em hỏi một vấn đề là em tham gia dân quân tự vệ nhưng bây giờ vẫn có giấy gọi nghĩa vụ quân sự, vậy em có thuộc trường hợp đi nghĩa vụ quân sự không?

  Căn cứ :
  - Luật nghĩa vụ quân sự 2015
  - Thông tư 148/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 

  Trả lời:

   Theo Điều 4, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

  1. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

  2. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này.

  3. Công dân phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

  4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:

  a) Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực;

  b) Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;

  c) Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;

  d) Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

  đ) Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.

  Như vậy, nếu bạn thuộc trường hợp tham gia dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực thì bạn được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình thì bạn sẽ không thuộc trường hợp gọi nhập ngũ.

  Tuy nhiên, nếu bạn không thuộc một trong các trường hợp trên thì vẫn có nghĩa vụ tham gia nhập ngũ nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn gọi công dân đi nhập ngũ theo quy định của pháp luật.

  Tiêu chuẩn tuyển quân quy định tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ như sau:

  Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

  1. Tuổi đời:

  a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

  b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

  2. Tiêu chuẩn chính trị:

  a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

  b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

  3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

  a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

  b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

  c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

  4. Tiêu chuẩn văn hóa:

  a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

  b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

  Nếu bạn đáp ứng được các tiêu chuẩn trên bạn sẽ thuộc đối tượng tham gia nghĩa vụ quân sự.

  dqtv.vn
  Nội dung chính

   Tin mới