Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Bộ Tư lệnh Thành phố kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương LLVT quận 5

Ngày 26-11, Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019 của Ban Chỉ huy quân sự quận 5.

  Bộ Tư lệnh Thành phố kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương LLVT quận 5

   
  Ngày 26-11, Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019 của Ban Chỉ huy quân sự quận 5.
  Kiểm tra thực hành chiến đấu tại chỗ lực lượng dân quân thường trực.
   
  Sau khi làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự quận, các thành viên đoàn công tác kiểm tra toàn diện công tác huấn luyện, tác chiến, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, bảo đảm kỹ thuật và hệ thống kế hoạch của các cơ quan.
  Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM kết luận kiểm tra tại sở chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự quận 5.
   
  Đại tá Lê Ngọc Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả của đơn vị đạt được trong năm 2019 của Ban Chỉ huy quân sự quận 5. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy – Ban Chỉ huy quân sự quận trong năm 2020 tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ quận theo đề án đã triển khai. Tham mưu thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương, đảm bảo hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, phương án chiến đấu tại chỗ, quản lý vũ khí trang bị, chăm lo tốt cho cán bộ, chiến sĩ LLVT quận. Chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng, đặc biệt là lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Tổ chức thực hiện tốt việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng theo phân cấp. Tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
   Hùng Lĩnh
  Nội dung chính

   Tin mới