Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Có phải sắp tới ưu tiên nhập ngũ người tốt nghiệp đại học?

Tôi nghe nói Bộ Quốc phòng sẽ chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ với người tốt nghiệp cao đẳng, đại học, có đúng vậy không? (Độc giả Minh Hy)

  Có phải sắp tới ưu tiên nhập ngũ người tốt nghiệp đại học?
  Tôi nghe nói Bộ Quốc phòng sẽ chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ với người tốt nghiệp cao đẳng, đại học, có đúng vậy không? (Độc giả Minh Hy)
  Luật gia tư vấn

  Tại Chỉ thị 98/CT-BQP ra ngày 26/10, Bộ Quốc phòng đánh giá một số, cơ quan quân sự thực hiện quy trình tuyển quân cứng nhắc, hiệu quả thấp; chất lượng công dân nhập ngũ của một số địa phương hạn chế, tỷ lệ bù đổi nhiều. Công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại các địa phương nơi có nhiều khu công nghiệp, cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học chưa chặt chẽ, dẫn đến nhiều trường hợp lợi dụng, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, gây bức xúc trong dư luận.

  Để nâng cao chất lượng tuyển sinh trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng chỉ đạo chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học và con em đồng bào dân tộc ít người, không để "xã trắng" trong tuyển quân. Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan thường xuyên nắm chắc tình hình, dự báo, tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định chủ trương, biện pháp về công tác tuyển quân.


  Thanh niên Hà Nội tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2019. Ảnh: Gia Chính


  Cũng tại Chỉ thị này, Bộ Quốc phòng yêu cầu các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp làm tốt chức năng tham mưu trong nhiệm vụ tuyển quân hằng năm, đồng thời phải kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe.

  Bộ Quốc phòng sẽ kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân lợi dụng chức trách, quyền hạn được giao gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong tuyển quân và những công dân vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

  Song Hỷ/VnExpress 
  Nội dung chính

   Tin mới