Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội

Ngày 03/11/2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 164/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội.

  Tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội

  Ngày 03/11/2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 164/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội.
  Theo đó, Thông tư này quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội.
  Đối tượng áp dụng của Thông tư là huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao thuộc Quân đội quản lý; huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bắn súng quân dụng Quân đội; cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2019 và thay thế Thông tư số 34/2017/TT-BQP ngày 11/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội.
  Tiêu chuẩn, chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/11/2019 (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).
  Quang Sơn/BQP.VN

  File đính kèm :

  Nội dung chính

   Tin mới