KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Không đậu đại học có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, một số thí sinh lo lắng khi kết quả thi không được như ý, có thể rớt xét tuyển đại học và phải đi nghĩa vụ quân sự. Nếu thi lại có được tạm hoãn không?

  Không đậu đại học có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

  Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, một số thí sinh lo lắng khi kết quả thi không được như ý, có thể rớt xét tuyển đại học và phải đi nghĩa vụ quân sự. Nếu thi lại có được tạm hoãn không?


  Độ tuổi gọi nhập ngũ

  Theo Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:
  Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ;
  Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi;
  Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

  Tiêu chuẩn được gọi nhập ngũ

  Quy định tại Điều 31 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
  a) Lý lịch rõ ràng;
  b) Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
  c) Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;
  d) Có trình độ văn hóa phù hợp.
  Image
  Nếu đáp ứng tiêu chuẩn tuyển quân thì bạn được gọi nhập ngũ cho đến hết 25 tuổi
  Như vậy, nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tuyển quân thì bạn vẫn được gọi nhập ngũ cho đến hết 25 tuổi và đương nhiên là phải nhập ngũ, trừ trường hợp bạn thuộc diện được tạm hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự.

  Tạm hoãn gọi nhập ngũ

  Khoản 1 điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
  a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;
  b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
  c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;
  d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
  e) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;
  f) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
  g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

  Miễn gọi nhập ngũ

  Khoản 2 điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định những công dân sau đây được miễn gọi nhập ngũ:
  a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;
  b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;
  c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;
  d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;
  e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.
  Image
  Thi lại đại học vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự
  Từ những quy định trên, nếu bạn rớt đại học, không thuộc diện tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ và đủ tiêu chuẩn tuyển quân thì bạn được gọi nhập ngũ và buộc tham gia nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định của pháp luật.
  Ngoài ra, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ hằng năm phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Như vậy, việc bạn thi lại đại học không phải là căn cứ hoãn nghĩa vụ quân sự. Bạn chỉ được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên.
  DƯƠNG PHAN/ KÊNH TUYỂN SINH
  Nội dung chính

   Tin mới