KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Anh trai là Sĩ quan quân đội thì em trai có được xét tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

Tôi có anh trai đang là sĩ quan QĐNDVN cấp bậc trung úy. Hiện nay tôi đã đến tuổi thực hiện Nghĩa vụ quân sự, vậy tôi có được tạm hoãn thực hiện Nghĩa vụ quân sự không?

  Anh trai là Sĩ quan quân đội thì em trai có được xét tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

  Tôi có anh trai đang là sĩ quan QĐNDVN cấp bậc trung úy. Hiện nay tôi đã đến tuổi thực hiện Nghĩa vụ quân sự, vậy tôi có được tạm hoãn thực hiện Nghĩa vụ quân sự không? 

  Trả lời: 

  Các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015:

  a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

  b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

  c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

  d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

  đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

  e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

  g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gianmột khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

  Theo quy định của pháp luật, chỉ trong trường hợp anh trai bạn là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thì bạn mới được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

  Hiện tại anh bạn đang là sĩ quan cấp bậc trung úy không phải các trường hợp được tạm hoãn NVQS cho nên bạn không thuộc đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định.


  Trên đây là tư vấn về việc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi có anh trai là sĩ quan quân đội. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 để nắm rõ quy định này.
  Nội dung chính

   Tin mới