KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Hạ sĩ quan đã xuất ngũ có được tuyển chọn là quân nhân chuyên nghiệp không?

Bạn đọc Trần Minh Nam (Hải Hậu, Nam Định) hỏi: Tôi là hạ sĩ quan mới xuất ngũ. Tôi muốn đăng ký tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) có được không? Đối tượng tuyển chọn QNCN quy định như thế nào?

  Hạ sĩ quan đã xuất ngũ có được tuyển chọn là quân nhân chuyên nghiệp không?

  Bạn đọc Trần Minh Nam (Hải Hậu, Nam Định) hỏi: Tôi là hạ sĩ quan mới xuất ngũ. Tôi muốn đăng ký tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) có được không? Đối tượng tuyển chọn QNCN quy định như thế nào?

  Trả lời:

  Theo Khoản 1 Điều 14 Luật QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 có quy định đối tượng tuyển chọn QNCN như sau:

  + Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong trường hợp thay đổi tổ chức, biên chế mà chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan;

  + Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ, đang phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội;

  + Công nhân và viên chức quốc phòng.

  Theo quy định này, nếu bạn đang phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội thì có thể được tuyển chọn QNCN.

  LÊ THẮNG/qdnd
  Nội dung chính

   Tin mới