KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Ngày 08/02/2021, Bộ Quốc phòng ban hành văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BQP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

   Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh


  Ngày 08/02/2021, Bộ Quốc phòng ban hành văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BQP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.


  Theo đó, Văn bản hợp nhất này quy định về thẩm quyền triệu tập, cơ sở bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; xây dựng và phê duyệt kế hoạch, quản lý giấy chứng nhận; trình độ chuẩn của giáo viên, giảng viên; nguồn kinh phí, nội dung chi cho giáo dục quốc phòng và an ninh…thông tin chi tiết xem File đính kèm!.

  File đính kèm :

  Nội dung chính

   Tin mới