KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Gia Lai: Nâng mức hệ số phụ cấp hàng tháng lên 1,6 cho Phó Chỉ huy trưởng cấp xã

Ngày 25 tháng 02 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã thông qua Nghị quyết Quy định về chức danh,bổ trí số lượng người, chế độ, chính sách đối

  Gia Lai: Nâng mức hệ số phụ cấp hàng tháng lên 1,6 cho Phó Chỉ huy trưởng cấp xã

  Ảnh minh họa

  Ngày 25 tháng 02 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã thông qua Nghị quyết Quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

  Như vậy, hệ số phụ cấp hàng tháng được nâng từ 1.0 lên 1.6 theo Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND cụ thể:


  Điều 6. Mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

  1. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,6 lần mức lương cơ sở/người/ tháng.

  2. Mức phụ cấp hằng tháng quy định tại khoản 1 Điều này đã bao gồm kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật.

  Riêng chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã cũng nằm trong những đối tượng này.

  Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 07/03/2021.

  Xem toàn bộ nội dung Nghị quyết 136/2021/NQ-HĐND tỉnh Gia Lai TẠI ĐÂY.

  Nội dung chính

   Tin mới