KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Toàn bộ chế độ, chính sách đối với Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã năm 2021

Toàn bộ chế độ, chính sách đối với Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã năm 2021

  Toàn bộ chế độ, chính sách đối với Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã năm 2021


   1. Chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

  2. Phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được chi trả theo tháng, bằng 357.600 đồng (điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 72/ 2020/NĐ-CP). Thời gian được hưởng phụ cấp chức vụ tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và thực hiện cho đến ngày có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp chức vụ của tháng đó (khoản 2 Điều 7 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP).

  3. Phụ cấp thâm niên nếu có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên (khoản 4 Điều 33 Luật Dân quân tự vệ). Điều 10 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định: 

  a) Nếu có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên . Mức phụ cấp được hưởng như sau: Sau 05 năm (đủ 60 tháng) công tác thì được hưởng phu cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%;

  b) Trường hợp có thời gian công tác ở các ngành nghề khác nếu được hưởng phụ cấp thâm niên thì được cộng nối thời gian đó với thời gian giữ các chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã để tính hưởng phụ cấp thâm niên. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại khoản 1 Điều này nếu có đứt quãng thì được cộng dồn. 

  c) Chế độ phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương, phụ cấp hằng tháng và được tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; 

  d) Thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên: Thời gian bị đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử; thời gian chấp hành hình phạt tù giam; thời gian tự ý nghỉ việc; Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương hoặc phụ cấp liên tục từ 01 tháng trở lên; Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  4. Được cấp phát trang phục Dân quân tự vệ Tại khoản 1 Mục II Phụ lục II Nghị định số 72/2020/NĐ-CP.

  NT

  Nội dung chính

   Tin mới