KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Điều kiện để Dân quân thường trực được hưởng trợ cấp một lần?

Điều kiện để Dân quân thường trực được hưởng trợ cấp một lần?

  Ảnh minh họa

  Điều kiện để Dân quân thường trực được hưởng trợ cấp một lần?

  Trả lời:

  Tại khoản 2, Điều 12, Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định:

  Mức trợ cấp một lần cho dân quân thường trực khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, cứ mỗi năm phục vụ trong đơn vị dân quân thường trực được trợ cấp bằng 2.980.000 đồng. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 01 tháng không được trợ cấp; từ 01 tháng đến 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1.490.000 đồng; từ 07 tháng đến 11 tháng được hưởng trợ cấp bằng 2.980.000 đồng.


  Như vậy điều kiện để Dân quân thường trực được hưởng trợ cấp một lần đó là khi được Công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. (Dân quân thường trực được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thi bình theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.)

  Bản quyền thuộc về www.dqtv.vn

  Nội dung chính

   Tin mới