KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?


  Vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

  Trả lời:

  Tại Điều 3 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định:

   Dân quân tự vệ là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.


  Nội dung chính

   Tin mới