KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Sĩ quan dự bị đang đi làm xa, có được nhận phụ cấp qua thẻ ATM không?

Sĩ quan dự bị đang đi làm xa, có được nhận phụ cấp qua thẻ ATM không?

   Sĩ quan dự bị đang đi làm xa, có được nhận phụ cấp qua thẻ ATM không?

  Lễ tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị tại tỉnh Gia Lai

  Thực hiện chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, vừa qua Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Bộ Quốc phòng nhận được thư điện tử của công dân Phạm Duy Hiệp, địa chỉ: Vũ Hòa, Kiến Xương, Thái Bình. Nội dung hỏi như sau:


  “Tôi thuộc danh sách sĩ quan dự bị được nhận phụ cấp hàng tháng nhưng do điều kiện đi làm xa không về nhận thường xuyên được, vậy tôi có thể đăng kí để nhận phụ cấp này qua thẻ ATM thay vì đến trực tiếp được không?”


  Ngày 01/7/2021, Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng có Công văn số 3531/CTC-CĐCS do Đại tá Đỗ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tài chính ký, trả lời như sau:


  Theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị: Tháng 12 hàng năm, sau khi Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chủ trì sinh hoạt thì Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện tổ chức chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên. Do đó, công dân Phạm Duy Hiệp nếu đủ điều kiện được hưởng phụ cấp quân nhân dự bị, có nguyện vọng nhận phụ cấp này qua tài khoản (thẻ ATM) mở tại tổ chức tín dụng và cơ quan chi trả phụ cấp có đủ điều kiện để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thì công dân Phạm Duy Hiệp đề nghị bằng văn bản với Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện để xem xét, giải quyết.


  Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng 

  Nội dung chính

   Tin mới