KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Cục Dân quân tự vệ tham mưu đề xuất với Bộ Tổng tham mưu (BQP) về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho dân quân thường trực

Cục Dân quân tự vệ tham mưu đề xuất với Bộ Tổng tham mưu (BQP) về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho dân quân thường trực

   Cục Dân quân tự vệ tham mưu đề xuất với Bộ Tổng tham mưu (BQP) về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho dân quân thường trực

  Ảnh minh họa

  Ngày 19/8/2021, Bộ Tổng Tham mưu đã có Công văn số 2036/TM-DQ trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về đề nghị hướng dẫn hưởng bảo hiểm y tế cho dân quân thường trực. 

  Tại điểm c khoản 1 Điều 34 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định đối với dân quân thường trực “được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tại ngũ”. Về kinh phí mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho dân quân thường trực được quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 “Bảo đảm chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 33, khoản 1 Điều 34 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan” do địa phương bảo đảm.

  Tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định đối với dân quân thường trực “mức hưởng các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tại ngũ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.

  Như vậy, lực lượng dân quân thường trực là đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

  Trước đó, ngày 03/8/2021, Bộ Lao động thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 2508/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn địa phương thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với dân quân thường trực. 

  Về chế độ bảo hiểm y tế theo khoản 2 Điều 5 Luật Bảo hiểm y tế quy định Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện. 

  Để bảo đảm chế độ chính sách về bảo hiểm y tế cho dân quân thường trực theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật về Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo Cục Dân quân tự vệ phối hợp với một số cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo công văn của Bộ Quốc phòng gửi Bộ Y tế về việc hướng dẫn bảo đảm y tế cho dân quân thường trực. Đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn địa phương thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm y tế cho dân quân thường trực theo quy định tại các văn bản pháp luật về Dân quân tự vệ.


  Phương Thảo

  Nội dung chính

   Tin mới