KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Ngày truyền thống của Dân quân tự vệ là ngày nào?

Ngày truyền thống của Dân quân tự vệ là ngày nào?

  Ngày truyền thống của Dân quân tự vệ là ngày nào?

  Trả lời:

  Tại Điều 7 Luật Dân quân tự vệ quy định:

   Ngày 28 tháng 3 hằng năm là ngày truyền thống của Dân quân tự vệ.  Nội dung chính

   Tin mới