KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Vì sao Luật Dân quân tự vệ quy định ngày 28 tháng 3 hằng năm là ngày truyền thống của Dân quân tự vệ?

Vì sao Luật Dân quân tự vệ quy định ngày 28 tháng 3 hằng năm là ngày truyền thống của Dân quân tự vệ?

  Vì sao Luật Dân quân tự vệ quy định ngày 28 tháng 3 hằng năm là ngày truyền thống của Dân quân tự vệ?

  Trả lời:

  Ngày 28 tháng 3 năm 1935, tại Ma Cao (Trung Quốc) Đại hội lần thứ nhất đã thông qua “Nghị quyết về đội tự vệ”. Từ đó, ngày 28/3 hằng năm trở thành ngày truyền thống của Dân quân tự vệ và đã được quy định trong Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004, Luật Dân quân tự vệ năm 2009, Luật Dân quân tự vệ năm 2019.
  Nội dung chính

   Tin mới