KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

CÁCH TÍNH PHỤ CẤP THÂM NIÊN CỦA CHÍNH TRỊ VIÊN QUÂN SỰ CẤP XÃ

Cách tính phụ cấp thâm niên của Bí thư Đảng ủy xã là Chính trị viên quân sự xã

   
  Đồng chí Vũ Thị Hải Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được nhận khen thưởng.

  Liên quan đến câu hỏi: “Tôi muốn hỏi cách tính phụ cấp thâm niên của Bí thư Đảng ủy xã là Chính trị viên quân sự xã, cụ thể như sau: Chính trị viên quân sự cấp xã là Bí thư Đảng ủy, mức lương hiện hưởng là 3,33. Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Bí thư là 0,3. Phụ cấp chức vụ chỉ huy của Chính trị viên là 357.600đ. Thời gian công tác là 10 năm. Vậy phụ cấp thâm niên 1 tháng sẽ là: (3,33+0,3) x 10% x 1.490.000đ hay: (3,33 x 1.490.000 x 10%) + (357.000đ x 10%)?” 

  Cục Dân quân tự vệ đã có Công văn trả lời như sau: 

  Tại Khoản 4 Điều 33 Luật Dân quân tự vệ năm 2019, quy định “Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên”.

  Tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, quy định “Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp được hưởng như sau: Sau 05 năm (đủ 60 tháng) công tác thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng; từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%”.

  Đối chiếu với các quy định pháp luật về Dân quân tự vệ nêu trên thì đồng chí Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã do bí thư đảng ủy xã đảm nhiệm có 10 năm công tác, được hưởng 10% thâm niên, cách tính phụ cấp thâm niên cho đồng chí Chính trị viên trên như sau: 

  Lương cơ sở x Hệ số mức lương hiện hưởng (Bí thư đảng ủy là 3,33) + 357.600đ (Phụ cấp chức vụ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã) = Cộng tổng các khoản x 10% thâm niên = Số tiền thâm niên được hưởng.

  Nội dung chính

   Tin mới