KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Nguyên nhân vì sao không tăng lương cơ sở năm 2022?

Nguyên nhân vì sao không tăng lương cơ sở năm 2022?  Dân quân tự vệ - Vấn đề cải cách tiền lương cơ sơ năm 2022 đang được nhiều cán bộ, công chức, viên chức... quan tâm, nhưng vì một số lý do dưới đây nên Trung ương quyết định chưa tăng lương cơ sở năm 2022.

  Đây là lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định lùi thời điểm thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII do ảnh hưởng của dịch Covid-19.


  Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 7-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Ban Chấp hành Trung ương đồng tình về cơ bản với mục tiêu tổng quát và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2022 do Ban cán sự đảng Chính phủ đề xuất, trong đó có việc lùi thời điểm thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương mà Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đã nêu.

  Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu tiếp tục rà soát, tính toán kỹ lưỡng, chuẩn xác hóa lại các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để trình Quốc hội xem xét, quyết định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu vừa tiếp tục phòng, chống, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 và các năm tiếp theo.


  Về điều hành ngân sách nhà nước năm 2021, với dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 sẽ có khoảng 10.000 tỉ đồng chi thường xuyên, cũng như nguồn cải cách tiền lương còn dư, Chính phủ đề xuất chi cho lĩnh vực y tế để phòng, chống dịch.


  Liên quan tới việc tăng lương cơ sở từ 1-7-2022, ông Nguyễn Phú Cường nhìn nhận, với tình hình dịch bệnh hiện nay, việc tăng lương là khó khả thi. Vì thế, ủy ban này đồng ý với phương án Chính phủ trình, lùi thời điểm tăng lương cơ sở.


  Tổng hợp

  Nội dung chính

   Tin mới