Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Những điều công dân cần chú ý khi đi đến địa điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Những điều công dân cần chú ý khi đi đến địa điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự


  Yêu cầu đối với công dân khi đi kiểm tra, sơ tuyển, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

  1. Phải xuất trình

  a) Lệnh gọi khám sức khỏe hoặc kiểm tra sức khỏe của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện;

  b) Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;

  c) Các giấy tờ liên quan đến sức khỏe cá nhân (nếu có) để giao cho Hội đồng khám sức khỏe hoặc Tổ kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

  2. Không uống rượu, bia hoặc dùng chất kích thích.

  3. Chấp hành nội quy khu vực khám sức khỏe, kiểm tra sức khỏe.

  4. Cấm các hành vi lợi dụng việc khám sức khỏe để trốn, tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.


  Những điều công dân cần chú ý khi đi đến địa điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

  Nội dung chính

   Tin mới