KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Nữ đi nghĩa vụ quân sự năm 2022 cần điều kiện gì?

Nữ đi nghĩa vụ quân sự năm 2022 cần điều kiện gì?

   

  Nữ đi nghĩa vụ quân sự năm 2022 cần điều kiện gì?

  Khoản 2 Điều 6 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định: Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ.


  Để được phục vụ tại ngũ, nữ giới phải đáp ứng một số điều kiện nhất định như sau:

  - Đủ 18 tuổi trở lên;

  - Có lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

  - Có sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc Phòng; không bị cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị, nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS


  - Có trình độ từ lớp 8 trở lên.

  Nội dung chính

   Tin mới