KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thống nhất mẫu băng đeo tuần tra chuẩn cho lực lượng Dân quân tự vệ trên cả nước

Thống nhất mẫu băng đeo tuần tra chuẩn cho lực lượng Dân quân tự vệ trên cả nước

  Thống nhất mẫu băng đeo tuần tra chuẩn cho lực lượng Dân quân tự vệ trên cả nước

  Mẫu băng đeo tuần tra DQTV chuẩn

   Thời gian vừa qua, các quân khu, quân chủng, binh đoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng Dân quân tự vệ thuộc quyền phối hợp với các lực lượng tham gia thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, đặc biệt là trong phòng , chống dịch Covid - 19, tạo được hình ảnh tốt đẹp trong xã hội. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, việc sử dụng băng tuần tra, bảo vệ của lực lượng Dân quân tự vệ ở các địa phương, đơn vị chưa thống nhất về mẫu đã được Thủ trưởng BTTM phê duyệt tại Quyết định số 1122/QĐ - TM ngày 14/5/2021 về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý, huấn luyện, hoạt động công tác bảo đảm cho hải đội dân quân thường trực. Để bảo đảm tính thống nhất, phát huy hiệu quả hoạt động phối hợp của lực lượng Dân quân tự vệ trên phạm vi toàn quốc, Cục Dân quân tự vệ đề nghị các quân quân chủng, binh đoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương các cấp, đơn vị thuộc quyền tổ chức bảo đảm trang bị băng tuần tra, bảo vệ cho lực lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ theo mẫu thống nhất (có Phụ lục hướng dẫn chi tiết kèm theo)

  Nội dung chính

   Tin mới