KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Trong thời bình độ tuổi tham gia Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Trong thời bình độ tuổi tham gia Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

   

  Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình được quy định như thế nào?


  Trả lời:


  Tại khoản 1 Điều 8 Luật Dân quân tự vệ quy định: Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.  Nội dung chính

   Tin mới