KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Ai có quyền được quyết định cho công dân tham gia Dân quân tự vệ?

Ai có quyền được quyết định cho công dân tham gia Dân quân tự vệ?

  Thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?


  Trả lời:

  Tại khoản 4 Điều 10 Luật Dân quân tự vệ quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.


  Nội dung chính

   Tin mới