KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Các thủ trưởng Cục Dân quân tự vệ hiện nay

Các thủ trưởng Cục Dân quân tự vệ hiện nay

   Các thủ trưởng Cục Dân quân tự vệ hiện nay


  1. Trung tướng Phạm Quang Ngân - Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.


  2. Thiếu tướng Lương Quang Cương - Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.


  3. Thiếu tướng Trần Văn Sơn - Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.


  4. Thiếu tướng Lê Văn Trì - Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.


  Hình ảnh biên tập bởi TB - www.dqtv.vn

  Nội dung chính

   Tin mới