KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh được giao quản lý Dân quân tự vệ như thế nào?

Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh được giao quản lý Dân quân tự vệ như thế nào?

   Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh được giao quản lý Dân quân tự vệ như thế nào?

  Dân quân BTL TPHCM xuất quân chống dịch

  Trả lời:

            Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh quản lý:

            a) Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức thuộc doanh nghiệp có tiểu đoàn tự vệ; Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức thuộc sở, ban, ngành và tương đương ở cấp tỉnh, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trên địa bàn;

  b) Hải đội dân quân thường trực;

  c) Đại đội pháo phòng không, pháo binh Dân quân tự vệ; tiểu đoàn tự vệ, hải đoàn tự vệ trong thời gian huấn luyện, hoạt động.


  Nội dung chính

   Tin mới