KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Luật Dân quân tự vệ 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

Luật Dân quân tự vệ 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

   Luật Dân quân tự vệ 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

  Trả lời:

  Luật Dân quân tự vệ 2019 - Luật số 48/2019/QH14 của Quốc hội (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành).  Nội dung chính

   Tin mới