KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mang mặc trang phục dân quân tự vệ trái phép có thể bị phạt tiền?

Mang mặc trang phục dân quân tự vệ trái phép có thể bị phạt tiền?

   Mang mặc trang phục dân quân tự vệ trái phép có thể bị phạt tiền?


  Bộ Quốc phòng đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


  Bộ Quốc phòng đề xuất phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng đối với hành vi đội mũ có gắn quân hiệu hoặc sao mũ của dân quân tự vệ trái phép; mặc quân phục có gắn cấp hiệu hoặc phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng trái phép; mặc trang phục của dân quân tự vệ khi không thực hiện nhiệm vụ.

  Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi tàng trữ trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng, mũ kêpi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ; trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ và các loại quân trang khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi trao đổi trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng, mũ kêpi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ; trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ và các loại quân trang khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với hành vi buôn bán trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng, mũ kêpi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ; trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ và các loại quân trang khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.


  Ngoài ra các hành vi trốn tránh thực hiện lệnh gọi tập trung huấn luyện, ngập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham Dân quân quân tự vệ, lệnh gọi Dự bị động viên... đều quy định mức xử phạt.


  File đính kèm :

  Nội dung chính

   Tin mới