KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Ngạch sĩ quan tại ngũ là gì? Thế nào là Ngạch sĩ quan tại ngũ?

Giải đáp pháp luật về Nghĩa vụ quân sự và Dân quân tự vệ và các quy định pháp luật khác.

   Ngạch sĩ quan tại ngũ là gì? Thế nào là Ngạch sĩ quan tại ngũ?


  Ngạch sĩ quan tại ngũ là ngạch gồm những sĩ quan thuộc lực lượng thường trực đang công tác trong quân đội hoặc đang được biệt phái.


  Trên đây là giải đáp thông tin Ngạch sĩ quan tại ngũ là gì? Thế nào là Ngạch sĩ quan tại ngũ?

  Nội dung chính

   Tin mới