KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quân chủng Hải quân, người đứng đầu doanh nghiệp quân đội được giao quản lý Dân quân tự vệ như thế nào?

Quân chủng Hải quân, người đứng đầu doanh nghiệp quân đội được giao quản lý Dân quân tự vệ như thế nào?

  Quân chủng Hải quân, người đứng đầu doanh nghiệp quân đội được giao quản lý Dân quân tự vệ như thế nào?

  Trả lời:

            1. Tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định Quân chủng Hải quân quản lý:

  a) Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp nhà nước có phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển;

  b) Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp thuộc Quân chủng Hải quân.

             2. Tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định: Người đứng đầu doanh nghiệp quân đội quản lý đơn vị tự vệ thuộc quyền.


  Nội dung chính

   Tin mới