KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quân nhân dự bị có được tuyển chọn vào đơn vị Dân quân tự vệ không?

Quân nhân dự bị có được tuyển chọn vào đơn vị Dân quân tự vệ không?

  Quân nhân dự bị được tuyển chọn vào đơn vị Dân quân tự vệ trong trường hợp nào?


  Trả lời:

  Tại khoản 3 Điều 10 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định: Quân nhân dự bị chưa sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được tuyển chọn vào đơn vị Dân quân tự vệ.


  Nội dung chính

   Tin mới