KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quy định mới về độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong luật Dân quân tự vệ 2019?

Quy định mới về độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong luật Dân quân tự vệ 2019?

  Quy định mới về độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong luật Dân quân tự vệ 2019?

  Trả lời:

  So với Luật Dân quân tự vệ năm 2009, trong Luật Dân quân tự vệ có quy định mới:

  - Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia của dân quân thường trực là 02 năm.

  - Quy định cụ thể thời hạn kéo dài nghĩa vụ tham gia đối với dân quân biển, tự vệ và chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ đến hết 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.

  Nội dung chính

   Tin mới