Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quy mô tổ chức Dân quân tự vệ trong thời bình được quy định thế nào?

Quy mô tổ chức Dân quân tự vệ trong thời bình được quy định thế nào?

  Quy mô tổ chức Dân quân tự vệ trong thời bình được quy định thế nào?


  Trả lời:


  Quy định tại Điều 7 Thông tư số 77/2020/TT-BQP (Nghiên cứu trực tiếp trong văn bản hoặc tại cơ quan quân sự cấp trên)

  Nội dung chính

   Tin mới