KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thăng quân hàm lên Trung tướng với đồng chí Phạm Quang Ngân - Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ

Thăng quân hàm lên Trung tướng với đồng chí Phạm Quang Ngân - Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ

   Thăng quân hàm lên Trung tướng với đồng chí Phạm Quang Ngân - Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ

  Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định thăng quân hàm từ cấp Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Phạm Quang Ngân


  Ngày 12/11/2021, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định thăng quân hàm từ cấp Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Phạm Quang Ngân, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ.

  Được thăng quân hàm Trung tướng thể hiện sự tin tưởng sâu sắc, ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với những đóng góp của đồng chí Phạm Quang Ngân Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần thực hiện thành công 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Đồng thời là niềm vinh dự tự hào của bản thân đồng chí Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ nói riêng và Cục Dân quân tự vệ cũng như lực lượng Dân quân tự vệ nói chung. 

  Từ tháng 12 năm 2018 đến nay, Đồng chí Phạm Quang Ngân trên cương vị Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ - Bí thư đảng ủy, đồng chí đã cùng với tập thể thường vụ, đảng ủy Cục Dân quân tự vệ lãnh đạo Cục Dân quân tự vệ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; tham mưu với Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách có tính chiến lược về công tác Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh và công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương sát đúng với tình hình đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. 

  * Thành tích nổi bật của Cục Dân quân tự vệ từ năm 2019-2021

   Năm 2019: Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng

   Năm 2020: Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng

   Năm 2021: Cục Dân quân tự vệ được: 

  - Hội đồng thi đua của Bộ Tổng Tham mưu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; 

  - Hội đồng thi đua của Bộ Tổng Tham mưu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021;

  - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; 

  - Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen đơn vị dân vận tốt.

  * Thành tích cá nhân đồng chí Phạm Quang Ngân Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ: 

  3 năm liền (2018, 2019, 2020): Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   Năm 2021 được đề nghị:

  - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 

  - Bằng khen của Bộ Quốc phòng có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021.

  Nội dung chính

   Tin mới