KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thời hạn kéo dài thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Thời hạn kéo dài thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

    Thời hạn kéo dài thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ quy định như thế nào?

  Trả lời:

  Tại khoản 2 Điều 8 Luật Dân quân tự vệ quy định: Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, cơ quan, tổ chức, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được kéo dài nhưng không quá 02 năm; đối với dân quân biển, tự vệ và chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ được kéo dài hơn nhưng không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.
  Nội dung chính

   Tin mới