KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước hạn là gì?

Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước hạn là gì?

    Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước hạn là gì?    Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước hạn là quy định đối với công dân đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, nhưng không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn vì lý do khách quan, chính đáng.    Nội dung chính

      Tin mới