KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tổ chức Dân quân tự vệ ở thôn quy định như thế nào?

Tổ chức Dân quân tự vệ ở thôn quy định như thế nào?

   Tổ chức Dân quân tự vệ ở thôn quy định như thế nào?


  Trả lời:

  Tại khoản 1 Điều 15 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định: Thôn tổ chức tổ, tiểu đội hoặc trung đội dân quân tại chỗ.


  Nội dung chính

   Tin mới