KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tổ chức tự vệ ở cơ quan, tổ chức quy định như thế nào?

Tổ chức tự vệ ở cơ quan, tổ chức quy định như thế nào?

  Tổ chức tự vệ ở cơ quan, tổ chức quy định như thế nào?


  Trả lời:

  Tại khoản 3 Điều 15 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định: Cơ quan, tổ chức tổ chức tiểu đội, trung đội, đại đội hoặc tiểu đoàn tự vệ. Cơ quan, tổ chức có phương tiện hoạt động trên biển tổ chức tiểu đội, trung đội, hải đội hoặc hải đoàn tự vệ.


  Nội dung chính

   Tin mới