KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ là gì?

Đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ là gì?

    Đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ là gì?    Đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ là quy định đối với công dân đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nhưng không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn do chết hoặc mất tích hoặc các lý do về phẩm chất đạo đức, vi phạm kỷ luật của Dân quân tự vệ, pháp luật của Nhà nước.

    Nội dung chính

      Tin mới