KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là gì? Thế nào là bảo đảm trật tự, an toàn xã hội?

Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là gì? Thế nào là bảo đảm trật tự, an toàn xã hội?

  Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là gì?

  Các lực lượng tham gia Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

  Trả lời:

   Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội.

  Nội dung chính

   Tin mới