KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Các chức vụ chỉ huy của đơn vị Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Các chức vụ chỉ huy của đơn vị Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

   Các chức vụ chỉ huy của đơn vị Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

  Trả lời:

  Tại khoản 2 Điều 19 Luật Dân quân tự vệ quy định các chức vụ chỉ huy của đơn vị Dân quân tự vệ bao gồm:

  a) Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn, Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó tiểu đoàn; Hải đoàn trưởng, Chính trị viên hải đoàn, Phó Hải đoàn trưởng, Chính trị viên phó hải đoàn;

  b) Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội, Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội, Phó Hải đội trưởng, Chính trị viên phó hải đội;

  c) Trung đội trưởng;

  d) Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng, Khẩu đội trưởng;

  đ) Thôn đội trưởng kiêm chỉ huy đơn vị dân quân tại chỗ.

  Nội dung chính

   Tin mới